Lokale użytkowe

Poszukujemy lokali użytkowych na terenie Warszawy w dobrych punktach handlowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Powierzchnia lokali od 50 m2 do 80 m2 z zapleczem socjalnym i sanitarnym.

Kontakt: zarzadca@zarzadca.biz

tel.022 851 28 50 kom. 0606 255 767