Zakres usług

Zadania, których podejmujemy się w imieniu naszych klientów to: przejęcie wszystkich działań zarządczo-administracyjnych mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zapewnienie ciągłości właściwego i bezpiecznego jej funkcjonowania oraz generowanie możliwych do osiągnięcia dodatkowych zysków. Przejmujemy również prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych i usług zewnętrznych.

nieruchomosci zarzadzanie

Oferujemy: administrowanie budynkiem, zarządzanie konserwacją budynku i instalacji, serwis techniczny i konserwacyjny (prowadzenie stałego nadzoru konserwatorskiego i technicznego w obiekcie), utrzymanie porządku w obrębie obiektu, ochronę i inne usługi towarzyszące.

Usługi Zarządca Sp. z o.o. wyróżniają się szczególną dbałością i efektywną strategię zarządzania obsługą i konserwacja budynku, z równoczesnym efektywnym zarządzaniem finansami. Mając to na uwadze "Zarządca" Sp. z o.o opracuje ekspertyzę dotyczącą zarządzania kosztami operacyjnymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania nieruchomości i osiągnięcia przez właścicieli najefektywniejszych korzyści finansowych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom naszych Klientów, rozszerzyliśmy zakres naszych usług i stworzyliśmy serwis techniczny, zajmujący się konserwacją hydrauliczno-gazową i elektryczną.

Nasi pracownicy to fachowa i rzetelna obsługa która na wszystkie prace posiada odpowiednie uprawnienia.

Na zlecenia naszych Klientów przyjmujemy również zlecenia na indywidualne usługi w wymienionym zakresie.