administracja nieruchomości

Odpowiadając na współczesne potrzeby posiadaczy nieruchomości przemysłowych, biurowych oraz komercyjnych, świadczymy usługi kompleksowej administracji nieruchomości.

nieruchomosci zarzadzanie

W praktyce oznacza to, że zajmujemy się wszystkimi bieżącymi i czasochłonnymi kwestiami z pełnym oddaniem oraz znawstwem.

​Czym zajmuje się administrator nieruchomości?

Nie dla każdego posiadacza większego budynku oczywiste jest, czym zajmuje się administrator/zarządca nieruchomości. Najprościej rzecz ujmując, administrator nieruchomości zajmuje się wszystkimi najbardziej czasochłonnymi i kłopotliwymi kwestiami. Wśród nich można wymienić pilnowanie i przeprowadzanie wymaganych prawem przeglądów technicznych budynku, utrzymanie czystości części wspólnych oraz terenów przyległych do obsługiwanej nieruchomości, jak chodnik czy parking przed lokalem. Do zadań administracji budynku należy także dbanie o przyległe tereny zielone. W praktyce oznacza to znacznie wiele codziennych, ważnych zadań z punktu widzenia lokatorów oraz użytkowników lokali. Szczegółowy zakres prac określa Ustawa o Własności Lokali.

​Zadania administracji budynku

Do najpopularniejszych zadań administracji nieruchomości należy załatwianie kwestii związanych z dostarczaniem podstawowych mediów do lokali jak prąd, woda, ogrzewanie. Administracja nieruchomości dba również o podpisanie umów o wywóz śmieci oraz wywóz nieczystości płynnych, gdy lokale nie są podłączone do kanalizacji. W zakres zadań administracji wchodzi też zapewnienie niezbędnych usług kominiarskich, wykonywanie przeglądów kominiarskich, ale i dbanie o dobrą kondycję techniczną budynku, w tym o wymianę elementów eksploatacyjnych, należących do części wspólnych. Na wezwanie administracja nieruchomości wykona również wszystkie zlecone naprawy i usunie zgłoszone usterki. To jednak nie wszystko, czego można spodziewać się po firmach oferujących profesjonalne administrowanie budynkami.

​Więcej, niż tylko administracja nieruchomości

Dla wygody naszych Klientów wprowadziliśmy szereg dodatkowych usług, zakwalifikowanych przez nas do usługi administrowania nieruchomościami. Zainteresowanym podmiotom oferujemy usługi wykraczające poza ramy tradycyjnie pojmowanego zarządzania – proponując również obsługę prawną nieruchomości. Po uzgodnieniu szczegółów, administracja budynku zajmuje się windykacją zaległych należności, czy rozliczeniami kosztów eksploatacji wspólnych części lokalu.

Z praktycznego punktu widzenia warto rozpatrzeć administrowanie nieruchomością jest częścią usługi profesjonalnego i kompleksowego zarządzania nieruchomościami.