Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Sprawnie działająca wspólnota mieszkaniowa znacznie ułatwia funkcjonowanie większej liczby lokali jako jednego organizmu.

nieruchomosci zarzadzanie

Znając wartość wspólnoty mieszkaniowej dla lokatorów i znając faktyczne obwarowania, jakimi jest otoczone jej założenie, oferujemy kompleksową i w pełni profesjonalną pomoc przy tworzeniu wspólnot mieszkaniowych.

Zawiązanie wspólnoty mieszkaniowej

Lokatorzy zawiązujący wspólnotę mieszkaniową, znacznie szybciej i lepiej rozwiązują wszelkie kwestie organizacyjne i administracyjne. Wiemy z doświadczenia, że powołanie wspólnoty mieszkaniowej znacznie usprawnia załatwianie wszelkich urzędowych formalności, jednoczy mieszkańców i ma realny wpływ na komfort życia w danym miejscu.

Jednak samodzielne zawiązanie wspólnoty mieszkaniowej nie jest zadaniem prostym. Dlatego jako doświadczony zarządca wspólnot mieszkaniowych w Warszawie, oferujemy kompleksową pomoc w spełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Cały proces przedstawiamy jasno i ułatwiamy jego przejście – prowadząc krok po kroku.

Fachowa pomoc w zawiązaniu wspólnoty mieszkaniowej

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi pozwala nam na udzielanie fachowej pomocy w tym zakresie. Po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z tworzeniem wspólnoty mieszkaniowej, gwarantujemy profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Jako zarządca bierzemy na swoje barki wszystkie najważniejsze kwestie, związane ze sprawnym funkcjonowaniem zawiązanej organizacji lokatorskiej w tym opracowanie regulaminów i innych niezbędnych do funkcjonowania wspólnoty dokumentów.

Co wchodzi w skład zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi?

Profesjonalne zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi wymaga wiedzy w wielu dziedzinach. Po powołaniu wspólnoty mieszkaniowej możemy zająć się wszystkimi bieżącymi rozliczeniami i dokonywaniem terminowych płatności. W zakresie naszych kompetencji leży przygotowywanie przelewów – od ich zadysponowania, po otrzymanie potwierdzenia ich dokonania. W imieniu wspólnoty otwieramy także rachunki bankowe.

Zajmujemy się też kompleksowo organizacją życia wspólnoty mieszkaniowej. W tym zakresie zarządzanie wspólnotą mieszkaniową obejmuje zwoływanie i merytoryczne przygotowywanie spotkań lokatorskich oraz ich obsługa. Znając się na literze prawa, przeprowadzamy od początku do końca uchwalenie wymaganych prawnie uchwał. Przygotowujemy dokumenty, a następnie dopełniamy wszelkich formalności. Zajmujemy się ponadto bieżącym monitorowaniem dokumentacji wspólnoty i uzupełniamy ewentualne braki. Dzięki temu praca wspólnoty jest zoptymalizowana, a jej najtrudniejsza część związana z obsługą rachunkowo-prawną, przerzucona na stronę posiadającą odpowiednie kompetencje i wiedzę.