Organizacja wspólnoty

Powołanie i funkcjonowanie Wspólnoty mieszkaniowej obwarowane jest szeregiem czynności prawnych i administracyjnych - pomagamy zorganizować i prowadzić wspólnoty mieszkaniowe.

 Czynności związane z organizacją wspólnoty:

  1. Przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
  2. Otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty;
  3. Dokonywanie na bieżąco wszystkich rozliczeń Wspólnoty oraz płatności przez: przygotowywanie przelewów, złożenie dyspozycji przelewu, potwierdzenia dokonania płatności;
  4. Przygotowanie i doprowadzenie do uchwalenia wymaganych prawem uchwał i innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania Wspólnoty i Zarządu.