obsługa techniczna i porządkowa nieruchomości

Obsługa techniczna i porządkowa to: konserwacje budynku i instalacji, zarządzanie obsługą budynku, serwis techniczny, utrzymanie porządku na terenie nieruchomości oraz ochrona.

W ramach czynności związanych z obsługą techniczną i porządkową nieruchomości oferujemy następujące usługi.

Zarządzanie konserwacją budynku i instalacji:

 • przygotowanie wstępnych raportów dotyczących istniejącego stanu technicznego budynków i instalacji wraz z oceną istniejących gwarancji i umów na prace konserwacyjne;
 • przygotowanie długookresowych kosztorysów prac konserwacyjnych;
 • przygotowywanie dokumentów przetargowych dla indywidualnych czasowych podwykonawców;
 • zarządzanie procesem przetargowym w celu otrzymania ofert od wybranych podwykonawców zdolnych dostarczyć usługi o wymaganej jakości, w cenie w wymaganym czasie;
 • negocjacje z wybranymi podwykonawcami;
 • przygotowywanie umów z indywidualnymi czasowymi podwykonawcami z uwzględnieniem kar i ubezpieczeń;
 • przygotowywanie harmonogramów wykonawczych dla bieżących i prewencyjnych prac konserwacyjnych;
 • odbiór robót zakończonych;
 • zarządzanie płatnościami dla podwykonawców i kontrola właściwego zrealizowania umowy bądź konsekwencji wynikających z niezrealizowania umowy.

 

Zarządzanie obsługą budynku:

 • przygotowanie kosztorysów obsługi budynków;
 • przygotowywanie umów dla indywidualnych czasowych podwykonawców z uwzględnieniem wymaganych kar i ubezpieczenia;
 • przygotowanie dokumentów przetargowych dla indywidualnych czasowych podwykonawców;
 • zarządzanie procesem przetargowym w celu otrzymania oferty id wybranych podwykonawców zdolnych dostarczyć usługi i wymaganej jakości, cenie i wymaganym czasie;
 • negocjacje z wybranymi podwykonawcami.

 

Serwis techniczny i konserwacyjny (prowadzenie stałego nadzoru konserwacyjnego i technicznego w obiekcie):

 • obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych strefy użytkowej od rozdzielni głównej do odbiorników;
 • obsługa instalacji C.O., C.W. i wodnokanalizacyjnej w strefie użytkowej, urządzeń grzewczych i sanitarnych;
 • obsługa urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych – centralnych i lokalnych;
 • obsługa systemu ochrony p. pożarowej;
 • obsługa sieci strukturalnej, informatycznej i teletechnicznej oraz instalacji sygnalizacyjnych i monitoringu;
 • obsługa konserwacyjna dzwigów.

 

Utrzymanie porządku w obrębie obiektu:

 • klatek schodowych;
 • ciągów komunikacyjnych;
 • garaży;
 • terenu zewnętrznego;
 • konserwacja zieleni na zewnątrz budynków.

 

Ochrona:

 • systemy antywłamaniowe;
 • systemy antynapadowe;
 • ochrona fizyczna;
 • systemy monitoringu;
 • służby parkingowe.