facility management

Nowoczesne i skuteczne zarządzanie nieruchomością komercyjną o wysokim standardzie to jest właśnie Facility Management w naszym wykonaniu.

nieruchomosci zarzadzanie

Zadania, których podejmujemy się w imieniu naszych klientów to: przejęcie wszystkich działań zarządczo-administracyjnych FM mających na celu utrzymanie techniczne nieruchomości w stanie nie pogorszonym, zapewnienie ciągłości właściwego i bezpiecznego jej funkcjonowania przy generowaniu możliwych do osiągnięcia zysków z zachowaniem wymaganych standardów. Przejmujemy również prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych i usług zewnętrznych.

Oferujemy:

  • raportowanie istniejącego stanu technicznego budynków i instalacji wraz z oceną istniejących gwarancji i umów na prace konserwacyjne
  • prowadzenie całego zakresu prac konserwacyjnych w oparciu o PPM
  • przygotowanie długookresowych planów kosztowych prac konserwacyjnych; przygotowywanie dokumentów przetargowych dla indywidualnych czasowych podwykonawców
  • przygotowywanie harmonogramów wykonawczych dla bieżących i prewencyjnych prac konserwacyjnych
  • zarządzanie procesem przetargowym w celu otrzymania ofert od wybranych podwykonawców zdolnych dostarczyć usługi o wymaganej jakości, w cenie w wymaganym czasie
  • negocjacje z wybranymi podwykonawcami
  • przygotowywanie umów z indywidualnymi czasowymi podwykonawcami z uwzględnieniem kar i ubezpieczeń
  • odbiór robót zakończonych
  • zarządzanie płatnościami dla podwykonawców i kontrola właściwego zrealizowania umowy bądź konsekwencji wynikających z niezrealizowania umowy.

Usługi „Zarządca” Sp. z o.o. wyróżniają się szczególną dbałością i efektywną strategią zarządzania obsługą i konserwacją budynku, z równoczesnym efektywnym zarządzaniem finansami. Mając to na uwadze „Zarządca" Sp. z o.o opracuje ekspertyzę dotyczącą zarządzania mediami oraz kosztami operacyjnymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania nieruchomości i osiągnięcia przez właścicieli najefektywniejszych korzyści finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą  w naszej prezentacji.