zarządzanie nieruchomością

Profesjonalne zarządzanie nieruchomością jest podstawą sprawnego i normalnego funkcjonowania każdego budynku, niezależnie od jego charakteru i przeznaczenia.

nieruchomosci zarzadzanie

Do kwestii zarządzania nieruchomościami w Warszawie podchodzimy zawsze z pełnym zaangażowaniem, otwarci na potrzeby naszych klientów, wysokie oczekiwania oraz sugestie. To właśnie dzięki temu współpraca na gruncie zarządzania nieruchomościami przebiega bardzo pomyślnie.

Kompleksowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Dostosowując się do potrzeb rynkowych, oferujemy profesjonalne i kompleksowe zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi oraz zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, opierając się na wieloletnim doświadczeniu i poszerzaniu zakresu kompetencji swoich pracowników. Dzięki temu możemy zaoferować optymalne zarządzanie nieruchomością – w tym nadzorowanie procesów obsługi oraz ich sukcesywne, sumienne prowadzenie. Celem świadczonego przez naszą firmę zarządzania nieruchomościami w Warszawie jest utrzymanie budynku w doskonałej kondycji technicznej oraz planowanie jej sukcesywnego rozwoju.

​Co wchodzi w zakres zarządzania nieruchomością?

W każdym wypadku zakres zarządzania nieruchomością w Warszawie jest dokładnie uzgadniany. Wśród naszych propozycji znajdują się tak podstawowe kwestie, jak prowadzenie wykazu lokali oraz ich najemców w przypadku nieruchomości wynajmowanych. Pilnujemy również wszystkich kwestii formalnych oraz wymaganych prawem, w tym prawem budowlanym – prowadzimy wszystkie niezbędne dokumentacje techniczne budynku i regularnie, na bieżąco uzupełniamy wpisy o kolejne, wykonane w obiekcie prace, mające na celu utrzymanie nieruchomości w jak najlepszej kondycji.

W ramach zarządzania i administrowania nieruchomościami proponujemy też podstawowe ubezpieczenie majątku, w tym ubezpieczenie od zdarzeń losowych. Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi uzupełniamy o podpisywanie i kontrolowanie podpisywanych umów o dostawy produktów czy usług lub dotyczących wykonania konkretnych prac. Opracowujemy szczegółowy plan gospodarczy oraz jego dokładne rozliczenie.

​Dlaczego warto wybrać zarządzanie nieruchomościami?

Dopilnowanie wszystkich kwestii i spraw formalnych oraz utrzymanie budynku w dobrej kondycji technicznej to zadanie nie dla jednej osoby, ale dla sztabu profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży. Oferując zarządzanie nieruchomościami, zapewniamy obsługę przez fachowców doskonale zorientowanych w branży.

Jeżeli uważacie Państwo, że ocena pracy Firmy nie jest tylko i wyłącznie pochodną stawki za m² a rzeczywistą oceną umiejętności zarządzania nieruchomościami i tematyką z nią powiązaną to macie Państwo w nas oddanego współpracownika, który wspierać Was będzie przy rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z tematyką zarządzania i administrowania nieruchomościami.