​Co to jest księga wieczysta i jak ją założyć?

warszawa nieruchomosci

Dysponowanie nieruchomością możliwe jest dopiero w chwili założenia księgi wieczystej. To najważniejszy dokument lokalu lub gruntu, w posiadaniu którego powinni być jego właściciele.

Wpisy dokonywane w księdze wieczystej dokładnie informują o stanie prawnym danej nieruchomości, również w tym miejscu nanoszone są wszystkie istotne zmiany, jak zmiana właściciela lub kwestie związane z wierzycielami. Informuje również kto sprawuje zarząd nad nieruchomością.

Ze względu na swój status oraz ważność, a także ilość zawartych danych, księga wieczysta jest dokumentem, który sprawdzany jest w pierwszej kolejności przez zainteresowanych nieruchomością agentów czy osoby prywatne. O ile w przypadku mieszkań z drugiej ręki księgi wieczyste są po prostu do sprawdzenia, to co w przypadku nowej nieruchomości?

​Co to jest księga wieczysta?

Na szczęście odpowiedź na pytanie, co to jest księga wieczysta, nie jest skomplikowane. Nazwa może być dla niezorientowanych nieco myląca, ponieważ księga wieczysta jest rodzajem rejestru, teraz dostępnego w wersji online, z którego może skorzystać każdy. Znajdują się w niej wszystkie najważniejsze informacje, takie jak obecny właściciel, stan prawny nieruchomości czy też to, kto ma prawo do wiecznego użytkowania danego lokalu mieszkalnego. W księdze wieczystej można znaleźć też informacje o aktualnych obciążeniach finansowych, np. kredytach. To z tego powodu mieszkania z rynku wtórnego dobrze jest sprawdzać dokładnie właśnie w ten sposób.

Jak założyć księgę wieczystą?

Księgę wieczystą, zgodnie z prawem, musi posiadać każda nieruchomość. Właściciel lokalu lub działki udaje się z wnioskiem KW-ZAL do właściwego sądu rejonowego, do Wydziału Ksiąg Wieczystych. W imieniu właściciela księgę wieczystą może sporządzić notariusz, na przykład w chwili sporządzania aktu notarialnego. Taka usługa jest dodatkowo płatna, ale zmniejsza ilość formalności. Jak długo trwa założenie księgi wieczystej? Sąd nie ma jasno określonych ram czasowych, zwykle jednak dopełnienie formalności trwa id 2 do 8 tygodni.

​Jak sprawdzić, czy jest założona księga wieczysta?

Wszystkie księgi wieczyste są jawne, a dostęp do nich jest nieograniczony. Każda księga wieczysta posiada swój unikalny numer, dzięki któremu można ją zidentyfikować w systemie – zarówno internetowym, jak i tradycyjnym. Jeśli nie chcesz skorzystać z wersji online, musisz udać się z numerem księgi wieczystej do odpowiedniego sądu rejonowego, w którym dana księga została wydana. Numer księgi wieczystej składa się z czterech znaków oznaczających konkretny wydział, z 8 unikalnych cyfr oraz cyfry kontrolnej.