Podpowiadamy, jak krok po kroku założyć wspólnotę mieszkaniową

warszawa nieruchomosci

Powołanie wspólnoty mieszkaniowej leży w interesie przede wszystkim samych lokatorów. To dzięki niej części wspólne są racjonalnie zarządzane i dobrze zorganizowane oraz zabezpieczone. W takim razie, jakie są procedury? Jak powołać wspólnotę mieszkaniową?

Powołanie wspólnoty mieszkaniowej – jak to wygląda w praktyce?

Tak naprawdę nie istnieje żadna określona procedura, jeśli chodzi o powołanie wspólnoty mieszkaniowej. W chwili, kiedy właściciel zbywa pierwszy z wyseparowanych lokali mieszkalnych, nowy lokator, po podpisaniu umowy kupna, staje się automatycznie członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Istnieje jednak kilka formalności, które warto wypełnić, jeśli lista członków wspólnoty mieszkaniowej jest kompletna.

Jak założyć wspólnotę mieszkaniową krok po kroku?

Wiele kwestii formalnych może ułatwić wybranie spośród członków wspólnoty mieszkaniowej zarządu. Wyodrębnienie zarządu pozwala na ubieganie się o nadanie numeru REGON oraz NIP. Tworzenie wspólnot mieszkaniowych w Warszawie pod tym względem jest o tyle ważne, że pozwala na ustanawianie uchwał czy otworzenie wspólnotowego konta rachunkowego w banku. Takie udogodnienia są dzisiaj chętnie wykorzystywane.

O numer REGON wnioskuje się w określonym administracyjnie urzędzie statystycznym. Za nadanie numeru NIP odpowiada naczelnik konkretnego urzędu skarbowego. Po załatwieniu tych formalności można powiedzieć, że powołanie wspólnoty mieszkaniowej w jej pełnej formie zostało zakończone sukcesem.

Tworzenie wspólnot mieszkaniowych w Warszawie działa w oparciu o ustawę o własności lokali. To właśnie one określają ich wielkość. Jeśli liczba lokali jest większa niż 3, ale mniejsza niż lub równa 7, mówimy o małej wspólnocie; powyżej siedmiu mieszkań – o dużej. W przypadku dużych wspólnot wymagane jest wybranie zarządu.

Zakładanie wspólnoty mieszkaniowej wyodrębnionej ze spółdzielni

Jeśli właścicielem lokali mieszkalnych jest spółdzielnia, proces zakładania wspólnoty mieszkaniowej wygląda nieco inaczej. Powołanie wspólnoty mieszkaniowej w tym wypadku wymaga wizyty w Wydziale Ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym i wyciągnięcie odpisu potwierdzającego nabycie lokalu. Po zwołaniu zebrania wszystkich mieszkańców, ustaleniu szczegółów oraz planu, sporządzany jest wniosek, który wędruje następnie do spółdzielni. Po dopełnieniu formalności i nadaniu numeru NIP oraz REGON, organizuje się spotkanie, na którym zarząd przedstawia regulamin funkcjonowania wspólnoty. Odtąd możliwe jest uchwalanie dowolnych uchwał.