Wspólnota mieszkaniowa – co to jest, jak działa?

warszawa nieruchomosci

Mieszkanie w wielorodzinnych lokalach, jak kamienice czy bloki, wymaga wspólnego działania na rzecz i dobro nieruchomości. Właśnie w tym celu powoływana jest wspólnota mieszkaniowa. Jednak nie wszyscy wiedzą dokładnie co to jest wspólnota mieszkaniowa i czym konkretnie się zajmuje. Pochylmy się dzisiaj nieco nad tym tematem i zastanówmy się na przykład, kto może zostać członkiem takiej organizacji.

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Na wspólnotę mieszkaniową składa się na ogół komplet właścicieli nieruchomości – to w końcu im najbardziej zależy na utrzymaniu obiektu w dobrym stanie technicznym oraz rozwijanie jego potencjału. Funkcjonalnie wspólnoty mieszkaniowej reguluje ustawa o tychże z 24 czerwca 1994 roku. Jeśli budynek jest własnością spółdzielni, to powstanie takiego zrzeszenia w jej strukturach jest możliwe jedynie na bardzo określonych warunkach.

Zrzeszenia te dzielimy ze względu na ich wielkość. Małymi określa się wspólnoty mieszkaniowe liczące do siedmiu lokali włącznie. Powyżej tej liczby mamy do czynienia z dużymi zrzeszeniami.

Jak działa wspólnota mieszkaniowa?

Każda powołana wspólnota mieszkaniowa musi działać w oparciu o prawo oraz samodzielnie ustalony regulamin. W takim razie jak działa wspólnota mieszkaniowa? Powstanie wspólnoty mieszkaniowej wiąże się z ponoszeniem wspólnych kosztów, rozdzielanych równomiernie pomiędzy wszystkich właścicieli. Chodzi tu choćby o koszty utrzymania czystości czy sprawy serwisowe i techniczne.

Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Nie bez powodu powoływany jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej? W zakresie jego kompetencji leży rozsądne gospodarowanie i dbanie o części wspólne.

A zatem za co odpowiada zarząd wspólnoty mieszkaniowej? Przede wszystkim za stan techniczny budynku – nie może on budzić żadnych zastrzeżeń ani wątpliwości. Musi również regularnie przechodzić wymagane przeglądy budowlane oraz kominiarskie, zgodnie z zarządzonym odgórnie harmonogramem.

To jednak nie wszystko, co może zarząd wspólnoty mieszkaniowej zrobić dla mieszkańców. Odpowiada on bowiem za kwestie finansowe oraz rachunki. Dzięki odpowiednim działaniom może wystąpić o przetarg na dowolny cel czy przygotować projekt oraz kosztorys prac remontowych, czy ocieplenia budynku.

Ze względu na sporą ilość kwestii, jakimi musi się zająć wspólnota mieszkaniowa, w wielu przypadkach zadania te przekazuje się firmom specjalizującym się w fachowym zarządzaniu nieruchomościami. Zwykle okazuje się to strzałem w dziesiątkę.