Wspólnota Mieszkaniowa "Polna 24"

ul.Polna 24, 00-630 Warszawa

NIP 5262207704
Administrator: Teresa Proszkiewicz