Wspólnota Mieszkaniowa "Złotego Smoka 18, 20, 22"

ul. Złotego Smoka 22, 02-202 Warszawa

PUM: 11.973,07 m 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotego Smoka 22