Plaza Centers Poland Sp. z o.o.

ul. Belgijska 11/2, 02-511 Warszawa
tel. (022) 54 28 100

REFERENCJE

Plaza Center Poland Sp. z o.o. oświadcza, że w okresie marzec - maj 2005 roku współpracowała z firmą "Zarządca" Sp. z o.o. kierowaną przez Kazimierza Szot - Prezesa Zarządu, w zakresie koordynacji prac związanych z przekazniem do uzytkowania obiektu handlowego w Poznaniu pod firmą "Poznań Plaza". Do zakresu obowiązków "Zarządca" Sp. z o.o. nalezała koordynacja prac wykończeniowych lokali handlowych, współpraca z kierownictwem budowy oraz inspektorami nadzoru.projektantami obiektu, najemcami w tym ich projektantami i firmami wykonawczymi prac adaptacyjnych w tym prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej każdego z lokali. Ponad to firma współpracowała ściśle z firmą "Plaza Management", która w chwili obecnej zarządza tym obiektem.

Prace wykonywane przez "Zarządca" Sp. z o.o. były wykonywane profesjonalnie. Współpraca pomiędzy Inwestorem a Najemcami za pośrednictwem tej firmy była wzorcowa. Zaaowocowało to terminowym oddaniem obeiktu do uzytkowania, co było nadrzędnym celem przedstawionym przed firmą.

Możemy z czystym sumieniem polecić firmę "Zarządca" Sp. z o.o. innym kontrahentom jako sprawdzonego partnera przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych.

(-) Krzysztof Armel

Pełnomocnik Zarządu