Wspólnota Mieszkaniowa "Pałacyk przy Skarpie"

ul. Rosoła 20, 02-796 Warszawa

tel. (022) 446 54 62

Warszawa, dnia 8 listopada 2005r

LIST REFERENCYJNY

Pragniemy poinformować, że "Zarządca" Sp. z o.o. ul. Trembowelska 11C w Warszawie na rzecz naszej Wspólnoty wykonuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania jak również zajmuje się utrzymaniem czystości i konserwacji terenu, oraz sprawuje nadzór nad firmą ochroniarską.

Firma "Zarządca" Sp. z o.o. dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów, którzy przy wykonywanych pracach wspomagani są nowoczesnymi środkami technicznymi, a prace wykonywane są fachowo, starannie oraz w sposób potwierdzający dobrą organizację pracy.

Doświadczenia z firmą "Zarządca" Sp. z o.o. uzyskane w trakcie wspólpracy potwierdzają trafność naszego wyboru i pozwalają na stwierdzenie, że jest ona godnym polecenia partnerem.

Zarząd Wspólnoty

(-)

(-)