Wspólnota Mieszkaniowa "Fasolowa 13"

ul. Fasolowa 13, 02-482 Warszawa

tel. (022) 407 78 96

Warszawa, dnia 19.05.2006

REFERENCJE

Jesteśmy niewielką Wspólnotą Mieszkaniową z wielkimi problemami jakie pozostawił nam niuczciwy developer.

Firma "ZARZĄDCA" Sp. z o.o. jest drugą firmą zarzadzającą z jaką współpracujemy po rozstaniu się w 2003 roku z zarządem, sprawowanym przez developera.

Po przykrych doświadczeniach z dwoma poprzednikami firmy "Zarządca" Sp. z o.o. doczekaliśmy się zarządcy, który dokłada wszelkich starań aby rozwiązać nawarstwione przez lata problemy formalno-prawne i windykacyjne.

Mamy niograniczony kontakt z administratorem. Firma wywiązuje się się z zawartej umowy. Zawsze można liczyć na jej pomoc, pozytwną reakcję na zgłaszane problemy i profesjonalizm w ich rozwiązywaniu.

Dużym komfortem jest wspólpraca z firmą, która udowadnia, że można jej ufać.

Zpoważaniem

Za Zarząd Wspólnoty

(-)

(-)