Rybnik Plaza Sp. z o.o.

Rybnik, 15.03.2007
Rybnik Plaza Sp. z o.o.
LIST REFERENCYJNY
Niniejszym potwierdzamy, że firma Zarządca Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Prezesa Kazimierza Szot na rzecz naszej firmy Rybnik Plaza Sp. z o.o. na przełomie 2006-2007 roku wykonywała usługi w zakresie koordynacji prac związanych z przekazaniem do użytkowania objektu handlowego w Rybniku o powierzchni 40 000 m 2 pod firmą "Rybnik Plaza".
Do zakresu obowiązków Zarządca Sp. z o.o. należała koordynacja prac wykończeniowych lokali handlowych najemców, współpraca z kierownictwem budowy oraz inspektorami nadzoru, projektantem objektu, najemcami w tym ich projektantami i firmami wykonawczymi prac adaptacyjnych w tym prowadzenie dokumentacji technicznej dotyczącej każdego z lokali.
Ponadto firma Zarządca Sp. z o.o. współpracowała ściśle z obecnym zarządcą obiektu.
Firma Zarządca Sp. z o.o. dysponuje wykwlifikowaną kadrą koordynatorów, specjalistów którzy przy wykonywanych pracach wspomagani są nowoczesnymi środkami technicznymi, a usługi wykonywane są fachowo i starannie oraz w sposób potwierdzający dobrą organizację pracy.
Nasza współpraca potwierdza, że Firma Zarządca Sp. z o.o. jest rzetelnym i profesjonalnym partnerem.
Firmę cechuje nie tylko dobra organizacja pracy ale również pełna dyspozycyjność nadzoru i zaangażowanie w pracę.
Z pełną satysfakcją i przyjemnością pragniemy polecić usługi Firmy Zarządca Sp. z o.o. która w pełni spełnia wysokie wymagania jakie postawiliśmy wybierając partnera.
(-) Krzysztof Wałęga
Chief Engineer