Wspólnota Mieszkaniowa "Zapustna 8"

ul. Zapustna 8, 02-483 Warszawa

tel. (022) 407 78 96

Warszawa, dnia 17.05.2006

REFERENCJE

"ZARZĄDCA" Sp. z o.o. pełni funkcje zarządcy naszej nieruchomości od lipca br.

Już na podstawie tak krótkiej wspólpracy firma ta dała się poznać od strony profesjonalizmu i pełnego zaangażowania się w sprawy Wspólnoty.

Firma rzetelnie wywiązuje się z przyjętych na siebie zobowiązań, tworząc miłą atmosferę wzajemnej wspólpracy na każdym szczeblu świadczonych usług.

Z poważaniem

Za Zarząd Wspólnoty

(-)

(-)